Sopran

Viktoryia Korenyuk

Ewa Kozłowska

Edyta Król

Małgorzata Kubat

Joanna Kulesza-Fijałkowska

Barbara Paciorkiewicz

Małgorzata Wilant

Mezzosopran

Grażyna Bogucka-Róziewicz

Anna Bruzik

Anna Buta-Kluska

Sylwia Dziedzic

Małgorzata Gęsek

Anna Szczurek

Alt

Hanna Cichocka-Żmijewska

Teresa Dostaw

Elżbieta Królak

Ewa Sobieraj-Kohler