Sopran

Ewa Kozłowska

Edyta Król

Małgorzata Kubat

Joanna Kulesza-Fijałkowska

Barbara Paciorkiewicz – Członek Honorowy

Małgorzata Wilant

Mezzosopran

Grażyna Bogucka-Róziewicz

Anna Bruzik

Anna Buta-Kluska

Sylwia Dziedzic – Członek Honorowy

Małgorzata Gęsek

Anna Szczurek

Aneta Zegarska

Alt

Hanna Cichocka-Żmijewska

Teresa Dostaw

Elżbieta Królak

Ewa Sobieraj-Kohler