W obiektywie

Z archiwum

Plakaty

wybrane plakaty do koncertów Warszawskiego Chóru Żeńskiego HARFA

Grafiki przygotowała i opracowała nasza fantastyczna wieloletnia chórzystka
Anna Buta-Kluska