2019

działalność artystyczna

Żeńska Harfa

audio, video, foto

2019

UTWORY KONCERTOWE

dyrygent Joanna Krejzler

PRZYLECIELI SOKOŁOWIE

POSTÓJ PIĘKNA GOŁABECZKO

200-lecie urodzin Stanisława Moniuszko,
5 maja 2019